Een goede gezondheid is afhankelijk van verschillende factoren

en hoewel die vaak werkzaam zijn buiten onze wil om,

kunnen wij toch bepaalde keuzes maken die onze gezondheid,

zowel op LICHAMELIJK, EMOTIONEEL als MENTAAL vlak,

gunstig of ongunstig beïnvloeden  -  keuzes in verband met voeding,

lichaamsbeweging, woorden, daden en niet in het minst GEDACHTEN ...

 

Een grote saboteur met betrekking tot onze gezondheid is onwetendheid ...

daardoor kunnen bijvoorbeeld de grote voedingsconcerns door middel van gerichte

reclamecampagnes zo'n sterke invloed uitoefenen op onze eet- en drinkgewoontes.

De hoeveelheid schadelijke (vet)stoffen en suikers die we dagelijks tot ons nemen

blijven vaak uit het gezichtsveld van onze alertheid.

 

Voor verdere info omtrent GEZONDHEID, binnen het kader van Atelier PRAYNA,

verwijzen we u naar de website www.prayna.be